श्रीमद्‌पुरुषार्थग्रंथराज

AniruddhaFoundations-Shreemad-Pururshartha-Grantharajश्रीमद्‌पुरुषार्थग्रंथराज म्हणजे काय?

’अवघाची संसार सुखाचा करीन । आनंदे भरीन तिन्ही लोक ॥’ हा सद्‍गुरु श्री अनिरुद्ध बापूंचा संकल्प आहे. प्रत्येक श्रद्धावानाचे जीवन सफळ झाले पाहिजे त्याला कृतार्थच वाटलं पाहिजे आणि सर्व बाजूंनी तो संपन्नच असला पाहिजे ही बापूंची इच्छा आहे; आणि यासाठीच बापूंनी श्रीमद्‌पुरुषार्थ ग्रंथराजाची रचना केली आहे, जे श्रद्धावानांच्या जीवनात कायमच दिपस्तंभ म्हणून राहतील.

श्रीमद्‌पुरुषार्थग्रंथराज बद्दल बापू म्हणतात –

“अंधःकार दूर करण्याचा माझा यज्ञ म्हणजेच ’श्रीमदपुरुषार्थ’ अर्थात ’सत्यस्मृती’. हा यज्ञ मी आजपर्यंत करत आलो आहे व निरंतर करत राहणारच आहे. माझ्या नावाप्रमाणेच हा यज्ञही अनिरुद्धच आहे व त्यातून निर्माण होत राहणार प्रकाशही. हा मार्ग स्वीकारा असा माझा आग्रहही नाही आणि विनंतीही नाही; कारण प्रत्येक जीवाचे विचारस्वातंत्र्य व कर्मस्वातंत्र्य मला पूर्णपणे मान्य आहे.”श्रीमदपुरुषार्थ” अर्थात “सत्यस्मृती” हा माझा धर्म आहे आणि तो मी पाळणारच. माझे प्रत्येक निर्णय, कृती व कार्य ह्याच नियमाने झाले व होत राहणार.
अनेक ऋषी, मुनी, आचार्य, संत, तत्त्वज्ञानी महापुरुष व सामान्य जनांच्या चिंतन पुष्पातून मी हा मध गोळा केला व ह्या “श्रीमदपुरुषार्थ” अर्थात “सत्यस्मृती” पोळ्यात एकजीव केला…हे पोळे मी खुले ठेवले आहे, ज्याला ह्याची चव व औषधी गुण आवडतील त्या प्रत्येकासाठी.”

श्रीमद्‌पुरुषार्थग्रंथराज कशासाठी लिहले गेले?

हे बापूंच्या १३ कलमांतील एक कलम असून प्रत्येक श्रध्दावानाला देवयान पंथावरून चालून प्रपंच व परमार्थ एकाच वेळेस आनंदाने करता यावा ह्यासाठी या तीनही ग्रंथांची रचना बापूंनी केलेली आहे. प्रत्येकाला त्याचे जीवन यशस्वीपणे, आत्मविश्वासाने जगण्यासाठी हे तीनही ग्रंथ मार्गदर्शक गुरुच आहेत.

तीनही खंडांची रचना –

१. सत्यप्रवेश –

आत्यंतिक निवृत्तिवाद आणि ऐहिक स्वार्थाशी निगडीत प्रवृत्तिवाद या दोन्ही एकांतिक गोष्टींनी व्यक्तीजीवनात व समाजात असमतोल तयार होतो. समाजास सांधाणारा मर्यादामार्गच मानवाला परमेश्वरी ऐश्वर्य प्राप्त करून देतो. या मर्यादामार्गाचा परिचय ह्या ग्रंथांत बापूंनी अत्यंत सोप्या शब्दात सोपी उदाहरणे देऊन करून दिला आहे.

२. प्रेमप्रवास –

मानवाचा पवित्र प्रवास आनंदमय होण्यासाठी आवश्यकता असते, संपूर्ण प्रवासभर त्या एकमेव सत्याला, परमेश्वराला शोधत राहण्याची. आणि ह्या सत्याचा शोध म्हणजेच परमेश्वराचा शोध अर्थात आनंदप्राप्ती, हा प्रवास प्रेममय असल्याशिवाय होत नाही. समर्थ व तृप्त जीवनप्रवासाचा एकमेव मार्ग म्हणजे “प्रेमप्रवास” आणि प्रेमप्रवास म्हणजे “मर्यादापुरुषार्थ”. श्रीमदपुरुषार्थाचा हा द्वितीय खंड तीन प्रदेशांतून विकसीत होत जातो. १. पूर्वरंग २. श्रीरंग – पुरुषार्थ पराक्रम ३. मधुफलवाटिका

३. आनन्दसाधना –

“आनन्दसाधना” म्हणजे मर्यादामार्गावरुन परमेश्वरावर प्रेम करीत वाटचाल करतान जागोजागी भरभरुन राहिलेला आनन्द प्राप्त करुन घेण्याचे विविध उपाय. प्रत्येक जीवात्म्यास आपले जीवन अधिकादिक सुंदर व समर्थ करण्यासाठी सत्यप्रवेश व प्रेमप्रवास हाताला धरुन मार्गदर्शन करतात तर आनन्दसाधना जीवात्म्याच्या ह्या परिश्रमांना परमेश्वरी सहाय्य मिळवून देत राहते. साधना म्हणजे काहीतरी उग्र, कठोर असे उपक्रम नव्हेत तर साधना म्हणजे नवविधा निर्धार स्वतःच्या जीवनात यशस्वीरित्या आणण्यासाठी परमेश्वराच्या अष्ट-बीज-ऐश्वर्यांशी व परमात्म्याच्या नव-अंकुर-ऐश्वर्यांशी नाते व दुवा जॊडण्याचे प्रयास.

श्रीमद्‌पुरुषार्थग्रंथराजाचे कार्य –

“सत्यप्रवेश”, प्रेमप्रवास, आनन्दसाधना हे तीनही मार्ग, त्यांचा ध्यास घेतला असता वेगवेगळे न उरता एकरुप होतात व मानवी जीवनास परीपूर्ण बनवितात, मग ती सामान्य प्रापंचिक जीवनातील गरज असो वा पूर्ण आध्यात्मिक पातळीवरील आवश्यकता.

श्रीमद्‌पुरुषार्थग्रंथराज हरिगुरुग्रामला आगमन –

दर गुरुवारी श्रीमदपुरुषार्थग्रंथराजाच्या मूळ प्रतीचे आगमन श्री हरिगुरुग्राम येथे होते. पालखीतून दिंडी काढून हे ग्रंथ मुख्य स्टेजवर नेले जातात. रामनामाच्या २५ वह्या लिहून पूर्ण करणार्‍या श्रध्दावानाला श्रीमद्‌पुरुषार्थ ग्रंथराजाची पालखी वाहण्याची व ५० वह्या पूर्ण करणार्‍या श्रध्दावानाला ग्रंथराजास चवर्‍या ढाळायची सेवा मिळते. प्रत्येक श्रद्धावान ह्या श्रीमदपुरुषार्थग्रंथराजासमोर नतमस्तक होतो.

श्रीमद्‌पुरुषार्थग्रंथराज कुठे मिळेल?
हे तीनही ग्रंथ श्री हरिगुरुग्राम तसेच ऑनलाईनदेखील उपलब्ध आहेत.

https://www.e-aanjaneya.com/index.faces

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com