Category

प्रकल्प

अनिरुध्दाज् इन्स्टिट्युट ऑफ ग्रामविकास (AIGV)

शेतकऱ्यांच्या उत्कर्षाशिवाय ग्रामविकास साध्य होणार नाही. म्हणूनच गावातील उपेक्षित शेतकऱ्यांचा विकास घडवून आणण्यासाठी या शेतकऱ्यांकडे असलेल्या ताकदीची (साधनांची) जाणीव करून देणे व त्याला...
Read More
1 2 3 8