Category

प्रपत्ती

श्रीमंगलचण्डिकाप्रपत्ती

‘श्रीमंगलचण्डिकाप्रपत्ती’ ही श्रद्धावान स्त्रियांसाठी असणारी एक महत्त्वपूर्ण पर्वणी आहे. आदिमाता चण्डिकेची प्रपत्ती करणारी स्त्री ही स्वत:बरोबरच घराचे, समाजाचे, देशाचे रक्षण करण्यास समर्थ...
Read More