Category

​अध्यात्मिक यात्रा ​

श्रीक्षेत्र देहू-आळंदी रसयात्रा (१९९८)

शिर्डी व अक्कलकोट ह्या दोन रसयात्रांच्या भक्तिरसाने भरलेल्या स्मृती हृदयात साठवणार्‍या श्रद्धावानांना प्रतीक्षा होती ती पुढील रसयात्रेची! १९९८ साली सद्गुरु श्रीअनिरुद्धांसह श्रद्धावानांनी...
Read More
1 2 3 5