Category

वैद्यकीय ​सुविधा आणि पुनर्वसन

रक्तदान शिबीर

२०१६-१७ साली आपल्या देशाला १९ लाख युनिट्स रक्ताचा तुटवडा भासला होता. २०१५-१६ साली ही संख्या ११ लाखांवर होती. यावरून किती मोठ्या प्रमाणावर...
Read More