गांडुळखत (व्हर्मिकल्चर) प्रोजेक्ट : मुंबईमधून १९६८ किलो सेंद्रीय खत जमा करण्यात आले (गोळा केले गेले.)

गांडुळखत (व्हर्मिकल्चर) प्रोजेक्ट : मुंबईमधून १९६८ किलो सेंद्रीय खत जमा करण्यात आले (गोळा केले गेले.)

प्रकल्प : श्री अनिरूध्द्द उपासना फांऊडेशन’ आणि त्यांची संलग्न संस्था ’अनिरूध्दाज ॲकेडमी ऑफ डिझास्टर मॅनेजमेंट’ ह्यांच्या संयुक्त विद्यमाने घनकचरा व्यवस्थापन ही काळाची गरज आहे हे जाणून गांडुळखत/ गांडुळशेती (व्हर्मिकल्चर) ह्या एक महत्त्वाच्या प्रकल्पाचा (प्रोजेक्टचा) त्यांच्या प्रकल्पांमध्ये (प्रोजेक्ट्समध्ये) समावेश केला गेला.

WP Facebook Auto Publish Powered By : XYZScripts.com